- Como estás?
- Bótote de menos
- Que tal o día?
- Boteite de menos
- Moito?
- Estou ben, cansada pero ben.