Es o cociente das sensacións polas inseguridades ó cuadrado elevadas á septima inocencia, 
a mellor mentira da miña imaxinación ó cuadrado das miñas voluntades perdidas...