Decateime de que o que doe non é perder a esa persoa a quen queres, 
é perderse a unha mesma no proceso de querer a alguén demasiado.